کنفرانسهای خارجی

پنداروب با همکاری بیش از 8 شرکت بزرگ و معتبر بینالمللی توانسته خدمات برگزاری و مدیریت کنفرانسهای خود را به فرای مرزهای کشور گسترش دهد. این مجموعه با همکاریهای بینالمللی کنفرانسهای متعددی در کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای معتبر اروپایی برگزار نموده است که میتوان به آخرین آنها که در کشور گرجستان در حال برگزاری است را اشاره نمود. ترجمان‌های دولتی و مراکز دانشگاهی میتوانند با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کیفیت کنفرانس خود را در کشورهای علمی دنیا برگزار نموده و از مزایایی آن بهرهمند گردند. در صورت تمایل به برگزاری کنفرانس در خارج از ایران با پنداروب در تماس باشید.