شناسه دیجیتال یک رشته عددی منحصر به فرد است که توسط اداره ثبت برای شناسایی مولفه ها و ایجاد یک پیوند پایدار با موقعیت آن در اینترنت اختصاص داده شده است. یک شناسه دیجیتال وقتی توسط انتشارات تعیین می شود که مقاله شما منتشر شده و از لحاظ الکترونیکی در دسترس قرار گرفته باشد. ...

شناسه doi - اخذ doi برای مجله

شناسه دیجیتال (DOI) چیست؟

تمام اعداد شناسه دیجیتال با 10 شروع می شوند و شامل یک پیشوند و یک پسوند هستند که توسط یک خط تیره از هم جدا می شوند. پیشوند یک عدد منحصر به فرد چهار یا چند رقمی است که به سازمان ها اختصاص داده می شود. پسوند توسط ناشر تعیین می شود و برای انعطاف پذیری با استانداردهای شناسه ناشر طراحی شده است.

پیشنهاد می کنیم وقتی شناسه های دیجیتال در دسترس هستند، آن را برای هر دو منبع چاپی و الکترونیکی در نظر بگیرید. شناسه دیجیتال معمولا در صفحه اول مقالات الکترونیک نشریه نزدیک هشدار حق کپی قرار می گیرد. همچین ممکن است در صفحه ورود پایگاه داده نیز قرار گیرد.

گرفتن کد  doi

 

در حال حاضر تیم پندار وب با عقد قرارداد با این سازمان به ارائه کلیه خدمات ارائه کد دی او آی (DOI)  می نماید و با کمترین میزان هزینه و در اسرع وقت کد های درخواست شده تقدیم نشریات می گردند .

 

جهت سفارش با ما تماس بگیرید .