داوری کامل (peer review) در هر حالت نقش مهمی در امانت و درستی ثبت کارهای پژوهشی ایفا می کند. این پروسه بیشتر بر پایه اعتماد است و لازم است هر شخصی که در آن نقش دارد، فردی با مسئولیت و پایبند به اصول اخلاقی باشد. ...

داوری کامل - راهنمای اصول اخلاقی برای داوران

اصول و استاندارد های داوری مقاله

 داوران در این نوع داوری نقش اصلی دارند، اما اکثر مواقع بدون آگاهی از الزامات اخلاقی وارد این کار می شوند. انجمن کپ راهنمایی هایی در مورد اصول و استانداردهای اولیه که تمام داوران باید در طول داوری رعایت کنند، تنظیم کرده است. هدف این است که استانداردها کلی باشند تا بتوان در همه رشته ها از آن ها استفاده کرد.

سیاست نشریات

نشریات وظیفه دارند که سیاست های واضح و روشنی برای پیر ریویو در نظر گیرند، و داوران وظیفه دارند این پروسه را به روش اخلاقی و قابل توضیح پیش برند. لازم است ارتباط بین نشریه و داوران واضح و روشن باشد تا به داوری عادلانه کمک کند. کپ این راهنمایی ها را بر اساس مواردی که از اعضا خود در مورد داوری شنیده است و بر اساس تجربه و دانایی تدوین کرده است. امیدواریم که این موارد برای محققان مفید واقع شود، مرجعی برای سردبیران و ناشران باشد و مانند یک مرجع آموزشی برای موسساتی که دانشجویان و محققان را تربیت می کنند باشد.

Peer Review

پبر ریویو، با توجه به اهداف این راهنما، به داوری هایی اشاره دارد که بر روی دست نوشته های ارسالی به نشریات صورت می گیرد، اما می تواند برای سایر داوری ها نیز کاربرد داشته باشد که البته فواید و مضراتی نیز دارد. سایر داوری ها مانند داوری نسخه های علمی، کتاب ها، پروسه ارسال به همایش، گزارشات ثبت شده، یا داده ها، چارچوب اخلاقی مشابهی دارند، اما روند آن ها به نوع داوری بستگی دارد.

داوری کامل مقالات

برای هر سوالی از جمله جزئیات چگونگی درخواست عضویت با ما تماس بگیرید.