سردبیر یک نشریه شدن وظیفه ای جذاب اما دلهره آور است، مخصوصا وقتی که تنها و بدون ارتباط روزانه با سایر همکاران کار کنید. هدف این راهنمای کوتاه ارائه خلاصه مسائل کلیدی و تهیه لینک هایی به صفحات مرتبط است. ...

سردبیری نشریه - شرایط و قوانین

بر عهده گرفتن سردبیری یک مجله

1. ارزیابی اولیه نشریه وقتی آن را به عهده می گیرید

برای آشنایی با نحوه کار مجله مانند سیستم ارسال و زمان مناسب برای رسیدگی به دست نوشته ها، ترجیحا با سردبیر قبلی ارتباط برقرار کنید. ما پیشنهاد می کنیم که با استفاده از ابزاری که در سایت کپ قرار دارد این ارزیابی را انجام دهید. این ابزار برای کمک به سردبیران طراحی شده است تا بتوانند آن قسمت از مجله که نیاز به توجه یا اصلاح دارد را شناسایی کنند. روش های نشریات برای دوری یا کنار آمدن با مسائل اخلاقی متفاوت است و این تفاوت بستگی به تعداد کارکنان نشریه، منابع در دسترس و حوزه تحت پوشش مجله دارد. اگر موردی پیدا کردید که نیاز به تغییر دارد، آگاه باشید که اصلاح کارکرد مجله نیاز به صرف زمان زیادی دارد.

2. ارتباط با سردبیر قبلی

به طور ایده آل باید دوره ای در نظر گرفته شود تا سردبیر قبلی و سردبیر فعلی بتوانند باهم کار کنند تا سردبیر جدید کار را از سردبیر قبلی تحویل بگیرد. مدت زمان این دوره باید در توافقنامه با نشریه ذکر شود. باید به سردبیر قبلی اجازه داده شود تا کارهایی که در حال انجام آن بوده است را تکمیل کند. شما نباید تصمیمات قابل قبول سردبیر پیشین را نادیده بگیرید، مگر اینکه مشکلات جدی مانند سرقت ادبی یا داده سازی شناسایی شود.

3. ارتباط با سایر سردبیران

در برخی نشریات، از سردبیر ارشد انتظار می رود که با سایر سردبیران کار کند. انتصاب شما به عنوان یک سردبیر جدید، فرصت خوبی است تا نقش و وظیفه تمام سردبیران و کارکنان را به آن ها یادآوری کنید تا هر شخص بداند باید چه کاری انجام دهد. اکثر نشریات شورای سردبیران دارند، اگرچه سطح فعالیت و میزان مشارکت آن ها با یکدیگر متفاوت است. پیشنهاد می کنیم که با اعضای شورا ارتباط برقرار کنید و در مورد توقعات خود صحبت کنید. ممکن است بر اساس پاسخ آن ها به این نتیجه برسید که به اعضای جدید نیاز دارید. ممکن است بخواهید مسیر نشریه را تغییر دهید و یا حیطه کاری آن را دوباره تعریف کنید. این موضوع باید با توافق طرفین (سردبیر و نشریه) انجام شود، در غیر این صورت ممکن است با تصمیمات سایر سردبیران مغایرت داشته باشد. در مورد حیطه کاری و اهداف جدید باید مور قبول واقع شوند و به وضوح در هر رسانه ای که نشریه برای ارتباط با نویسندگان، داوران و سردبیران استفاده می کند، منتشر شود.

سردبیری نشریات

    در صورت وجود سوال و یا درخواست همکاری با ما در ارتباط باشید.